Reviews

Bumblebeez speelt… Skylands

De afbeeldingen op de doos van Skylands trokken mij direct al aan. Het spel zelf is ook prachtig uitgevoerd, erg kleurrijk en zeer goed van kwaliteit. De spelregels zijn duidelijk weergegeven en eenvoudiger als ik verwacht had.

Wat heel leuk is aan het spel, is dat iedere speler altijd bezig is. Ook tijdens de beurt van andere spelers deel je mee in de actie die wordt uitgevoerd. Als actieve speler is het dan natuurlijk afwegen wat je zelf nodig hebt en wat je de andere spelers wel of niet gunt.

Samengevat is Skylands een mooi spel, met verrassende tactieken. Een echte aanrader voor puzzelfans, maar ook zeker voor de tactische spelers.

Heb je na het lezen van deze review zin gekregen om het spel te spelen? Klik hier om het spel te bestellen.

Skylands is een tegellegspel voor 2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar. Je bent er ongeveer 30 minuten mee bezig. Het spel is uitgegeven door Queen Games.

De wereld van Skylands is verwoest. Het bestaat nu uit zwevende eilanddelen. Het is nu aan de spelers, de bewoners van Skylands, om deze losse eilanddelen weer bij elkaar te brengen met hun mystieke gaven.

Elke speler heeft zijn eigen spelersbord waarop hij of zij eilandtegels plaatst, waardoor steden, bossen, bergen en kristallen ontstaan.

Aan het begin van het spel wordt het ronde voorraadbord in het midden van de tafel gelegd. Hierop komen de 60 bewoners van Skylands te staan, gesorteerd op kleur. Aan het voorraadbord komen de tegels te liggen met acties. Naast het bord worden de eilandtegels op een stapel neergelegd. De speciale eilanden worden gesorteerd en naast het bord gelegd.

Iedere speler krijgt een spelersbord, een houten speelfiguur en een spelersfiche met de 2 overwinningspuntenzijde naar boven.

Als je aan de beurt bent, plaats je je speelfiguur op één van de actieborden. Dit mag niet hetzelfde actiebord zijn als waar de speelfiguur aan het begin van de beurt staat. Eén keer per spel mag je ervoor kiezen om je speelfiguur wel te laten staan. Je draait dan je spelersfiche om naar de andere kant.

De vier actieborden waar je uit kunt kiezen zijn:

  • Eilanden ontdekken: De speler die aan de beurt is, draait eilandtegels om gelijk aan het aantal spelers plus 1. De speler die aan de beurt is, kiest één van de tegels en legt deze op zijn spelersbord. De andere spelers mogen dit nu in volgorde ook doen. De speler die aan de beurt is mag als laatste nog een extra tegel kiezen.
  • Bewoners inzetten: Alle spelers mogen één voltooid eiland op hun spelersbord kiezen waar minimaal één veld vrij is. Je mag deze nu vullen met bewoners uit de voorraad. De speler die aan de beurt is, mag als bonus een tweede voltooid eiland vullen met bewoners.
  • Eiland maken: Iedere speler mag een speciaal eiland kiezen. Je betaald de aangegeven prijs in bewoners. Deze bewoners gaan terug naar de voorraad. De speler die aan de beurt is, heeft als bonus dat hij voor een willekeurige witte bewoner geen bewoner hoeft terug te leggen in de voorraad.
  • Energie omzetten: Iedere speler kiest een voltooid eiland met kristallen (blauw) met minstens 1 bewoner en een voltooide stad. Verplaats nu alle bewoners van het eiland naar de stad, tot er geen plaats meer is in de stad. Voor elk bezet stadsveld krijg je 1 overwinningspunt. De bewoners worden teruggelegd in de algemene voorraad. De speler die aan de beurt is, heeft de bonus dat hij of zij bewoners mag verplaatsen van 2 kristaleilanden naar een stad of bewoners van een kristaleiland mag verplaatsen naar 1 of 2 steden. Deze speler krijgt ook 2 extra overwinningspunten.

Het spel eindigt las minsten 1 speler nog maar 1 of geen vrije velden meer heeft op zijn of haar spelersbord of als de voorraad overwinningpuntenfiches op is.

Het kan ook gebeuren dat tijdens de actie Eilanden ontdekken niet genoeg eilandtegels meer omgedraaid kunnen worden. Dan eindigt het spel meteen, zonder dat deze actie nog gespeeld wordt.

Nu worden de punten geteld:

  • Je verliest voor elk leeg veld op je spelersbord 2 overwinningspunten.
  • Voor elke 2 bewoners op je spelersbord krijg je 1 overwinningspunt.
  • Elk veld van een onvoltooid eiland is 1 overwinningspunt.
  • Ieder speciaal eiland dat deel uitmaakt van een voltooid eiland, levert het aantal overwinningspunten op dat op de tegel staat.
  • Iedere speler telt daar nog bij op de overwinningspuntenfiches en eventueel de ongebruikte spelersfiche.

De speler die nu de meeste overwinningspunten heeft, is winnaar van Skylands.

Related posts

preloader